Hopp til hovedinnhold

Mal for gevinstberegninger

Denne malen gir deg god praktisk hjelp til å holde styr på tallene under arbeidet med å utarbeide prosjektbegrunnelsen og gevinstrealiseringsplanen

Malen gir deg hjelp til å fylle ut

  • Nytte-kost-tabellen under kap. 5 i prosjektbegrunnelsen (arkfane A)
  • Investeringsanalyse-tabellen under kap. 6 i prosjektbegrunnelsen (arkfane B)
  • Prissatte netto nyttevirkninger (tabell B) under punkt 3.1 i gevinstrealiseringsplanen (arkfane C)

Last ned