Hopp til hovedinnhold

Hva er idéfasen?

Alle virksomheter bør ha en strukturert tilnærming til innovasjon, samt å jobbe med å definere behov og tiltak som støtter opp under virksomhetens strategiske mål.

Prosjektveiviseren - modell/figur med markering av idéfase, som er en fase forut for selve modellen, hvor man starter med å registrere og prioritere behov, problemer eller idéer til tiltak

Det er viktig at virksomheten ikke bruker tid og ressurser på å videreutvikle idéer som overlapper med andre pågående aktiviteter, eller hvor virksomheten ikke på det nåværende tidspunkt har kapasitet til å følge opp.

Idéfasen beskriver linjeorganisasjonens prosess for å identifisere, registrere, kategorisere og prioritere behov, problemer eller idéer til større eller mindre forbedringstiltak. De to første aktivitetene (i venstremenyen) tilhører egentlig virksomhetens prosess for porteføljestyring. Virksomheten gjør her en første vurdering av de ulike behovene, og gjør en prioritering av hva som er viktigst å ta fatt i. For alle prioriterte behov utarbeides det i den tredje aktiviteten et forslag til Mandat for konseptfasen.

Ledelsesprodukt ut: Godkjent mandat for konseptfasen

Relaterte steg i prosjektet