Hopp til hovedinnhold

Prosjektveiviseren

Prosjektveiviseren er den anbefalte prosjektmodellen i offentlig sektor. Den beskriver virksomhetens overordnede styring av sine prosjekter basert på faser og beslutningspunkter. De blå fasene er linjeorganisasjonens ansvar, de grønne fasene tilhører prosjektet. Les mer om formålet og grunnprinsippene her.