Hopp til hovedinnhold

Prosjektstandarder

Her finner du en liste over noen viktige internasjonale standarder innenfor prosjektstyring. For deg som bruker av Prosjektveiviseren kan det være nyttig med en viss kunnskap om disse som et viktig supplement til Prosjektveiviseren.

  Prosjektstyring

  Axelos: PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)

  • Beskriver 7 prinsipper, 7 temaer og 7 prosesser med vektlegging av overordnet prosjektstyring
  • Er brukt som basis for Prosjektveiviseren

  Prosjektveiviseren bygger på universelle prinsipper for god praksis innen prosjektledelse, basert på PRINCE2®.

  Hensikten med figuren under er å synliggjøre relasjonene mellom strukturen i PRINCE2 og Prosjektveiviseren. Stiplede piler antyder noe svakere knytninger enn de heltrukne pilene.

  Figur som synliggjør relasjonene mellom strukturen i PRINCE2 og Prosjektveiviseren.

  PMI: PMBOK (Project Management Body Of Knowledge)

  • Beskriver 47 prosesser fordelt på 5 prosessgrupper og 10 kunnskapsområder
  • Inneholder et sett av metoder/teknikker for detaljert planlegging og oppfølging av prosjekts aktiviteter, hentet fra almen beste praksis

  Prosjektveiviseren beskriver ikke alle temaer som prosjektleder/delprosjektleder trenger for planlegging og oppfølging av prosjektets gjennomføring. Kunnskap om disse må hentes fra andre kilder, for eksempel PMIs PMBOK®, IPMAs NCB og ISO 21500®.

  Hensikten med figuren nedenfor er å synliggjøre relasjonene mellom strukturen i PMIs PMBOK og Prosjektveiviseren. Stiplede piler antyder noe svakere knytninger enn de heltrukne pilene.

  Figur som synliggjør relasjonene mellom strukturen i PMIs PMBOK og Prosjektveiviseren.

  PMBOK beskriver en rekke metoder/teknikker som som Prosjektveiviseren ikke omhandler, men disse er også en viktig del av prosjektlederens kompetanse. Som eksempler kan nevnes metoder/teknikker for:

  • Produktnedbrytning
  • Aktivitetsplanlegging
  • Estimering
  • Inntjent verdi – analyser
  • Utarbeidelse av prognoser
  • Usikkerhetsanalyse og -strategier
  • Interessentanalyse og -håndtering
  • Kvalitetsgjennomganger
  • Kvalitetsanalyser
  • SWOT-analyse
  • EMV-analyse
  • Konflikthåndtering

  IPMA: NCB (National Competence Baseline)

  • Beskriver 34 elementer for metodekompetanse fordelt på 5 kapitler, og 10 kompetanseelementer for ledelsesatferd for delt på 3 kapitler.
  • Beskriver 4 nivåer for en prosjektleders kompetanseevaluering og utvikling

  Hensikten med figuren nedenfor er å synliggjøre relasjonene mellom strukturen i IPMA NCB og Prosjektveiviseren. Stiplede piler antyder noe svakere knytninger enn de heltrukne pilene.

  Figur som synliggjør relasjonene mellom strukturen i IPMA NCB og Prosjektveiviseren.

  ISO: 21500 (Guidance on project management)

  • Beskriver en prosesstruktur som minner mye om PMBOK
  • Setter prosjekt inn i en sammenheng med produkters prosesser, livssyklus og drift.

  Hensikten med figuren nedenfor er å synliggjøre relasjonene mellom strukturen i ISO 21500 og Prosjektveiviseren. Stiplede piler antyder noe svakere knytninger enn de heltrukne pilene.

  Figur som synliggjør relasjonene mellom strukturen i ISO 21500 og Prosjektveiviseren.

  Programstyring

  • Axelos: Management of Successful Programmes (MSP)
  • PMI: The Standard of Program Management

  Porteføljestyring

  • Axelos: Managemernt of Portfolios (MoP)
  • PMI: The Standard of Portfolio Management

  Modenhetsvurderinger

  • Axelos: Portfolio, Programme and Project Management (P3M3)
  • PMI: Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)