Hopp til hovedinnhold

Hva er avslutningsfasen?

Avslutningsfasen sikrer en strukturert og formell avslutning av prosjektet, og en god overlevering til linjen.

Prosjektveiviseren - modell/figur med markering av avslutningsfasen, som er fjerde del av modellen, hvor man må evaluere og avslutte prosjektet og overføre til linjen.

Oppstart av fasen

Fasen innledes ved at prosjekteier har besluttet at avslutningsaktivitetene kan starte.

Hvorfor er avslutningsfasen så viktig?

Fasen sikrer en god avslutning av prosjektet, der dere kan trekke lærdom av prosjektets utfall. En god avslutning kjennetegnes ved en ryddig og omforent avsjekk mellom prosjekt og linjeorganisasjon av at alt er levert som avtalt og i henhold til forventningene. Basert på at prosjektmålene har blitt nådd overføres produktansvaret/eierskapet til linjeorganisasjonen, det vil si ansvaret for drift, forvaltning og eventuell videre utvikling av produktene.

I avslutningsfasen skal en rekke aktiviteter gjennomføres og omfatter alt fra avslutning av kontrakter, arkivering av dokumenter, lukking av prosjektregnskap, strukturering av erfaringsdata, og oppdatering av gevinstrealiseringsplan, samt å re-allokere prosjektressurser.

Avslutningsfasen er et tidspunkt for refleksjon og læring, slik at man kan bruke erfaringene i fremtidige prosjekter.

Forbered beslutningspunkt 5

Ferdigstill nødvendig styringsdokumentasjon.

Fasen avsluttes ved at prosjektstyret ved BP5 vedtar at prosjektet kan avsluttes.

Relaterte steg i prosjektet