Hopp til hovedinnhold

Omstilling og endringsledelse

For at en omstillingsproses skal bli vellykket kreves det god endringsledelse underveis.

Et godt digitaliseringsprosjekt dreier seg om å endre måten å arbeide på ved å innføre helt nye, smartere og mer effektive arbeidsprosesser. Dette gjøres mulig av nye digitale og innovative løsninger.

Å få mennesker til å begynne å jobbe og kommunisere på en radikalt forskjellig måte enn før, krever ofte dyptgripende og omfattende omstillingsprosesser. God endringsledelse er nøkkelen til å lykkes med dette.

Les gjerne mer om at Prosjektveiviseren peker på endringsledelse som en avgjørende suksessfaktor i digitaliseringsprosjekter.