Hopp til hovedinnhold

Styringsdokumentasjon - eksempel

Med utgangspunkt i det samme "prosjektet" som e-læringsprogrammet Finn Veien er bygget på, er det også utarbeidet et eksempel på hvordan styringsdokumentasjonen i et prosjekt i praksis vil kunne se ut, basert på Prosjektveiviserens dokumentmaler.

Selv om eksempelet er knyttet til et fiktivt prosjekt, inneholder det typiske og viktige problemstillinger som ofte kan finnes igjen i virkelige prosjekter.

Fordi eksempelet er knyttet opp mot prosjekt-eksempelet i Finn Veien er det også godt egnet til bruk i forbindelse med denne e-læringens oppgaver ved slutten av hver læringsmodul.

Last ned