Hopp til hovedinnhold

Om dokumentasjon

Et prosjekt har to hovedtyper dokumentasjon; produktdokumentasjon og prosjektdokumentasjon.

  1. Produktdokumentasjon, som beskriver det som prosjektet skal levere.
  2. Prosjektdokumentasjon, som er nødvendig for å lede og styre et prosjekt. I PRINCE2 og Prosjektveiviserens terminologi kalles disse for ledelsesprodukter. De er i pinsipp de samme for alle prosjekter, men omfang og form bør tilpasses til det enkelte prosjekt.

Det finnes fire typer ledelsesprodukter (prosjektdokumentasjon):

  • styringsdokumentasjon (obligatoriske "beslutningsdokumenter").
  • supplerende dokumentasjon (som kan være vedlegg til styringsdokumentasjonen).
  • registre
  • rapporter

Klart språk

Husk å skrive all styringsdokumentasjon i et klart språk som gjør at innholdet blir lettfattelig og godt kommunisert. Ellers vil kvaliteten og nytteverdien av dokumentasjon bli dårligere, og dermed ikke bidra til å sikre god prosjektstyring.