Hopp til hovedinnhold

Viktige tema i alle faser

... det vil si viktige tema som krever spesiell oppmerksomhet gjennom hele Prosjektveiviseren, helt fra konseptutredning til oppfølging av gevinstrealisering.

Disse temaene er på forskjellige måter viktige for god prosjektstyring i alle Prosjektveiviserens faser. Hvordan disse temaene bør ivaretas er derfor spesielt beskrevet under hver enkelt fase.