Hopp til hovedinnhold

Om prosjekttyper

Prosjektveiviseren er i utgangspunktet laget med tanke på digitaliseringsprosjekter, men de overordnede styringsprinsippene er like relevante for andre typer prosjekter enn digitaliserings- og utviklingsprosjekter.

Her finner du litt om hvordan både digitaliseringsprosjekter og andre typer prosjekter kan styres innenfor rammen av Prosjektveiviseren. Prosjektveiviseren dreier seg primært om overordnet prosjektstyring, uavhengig av hva som skal være de spesifikke leveransene fra prosjektet. Likevel tar Prosjektveiviseren digitaliseringsprosjekter som utgangspunkt når den beskriver prosjektlederens styring av prosjetets produktleveranser.

Det innebærer at de mer detaljerte beskrivelsene av fasene og de tilhørende aktivitetene bærer preg av dette, og oppleves derfor ikke som direkte relevante for andre prosjekttyper. Hvis dere skal bruke Prosjektveiviseren for andre prosjekter enn digitaliseringsprosjekter må dere legge til rette for dette gjennom deres lokale tilpasning til egne omgivelser og behov.

Du finner også noen råd om bruken av Prosjektveiviseren i små prosjekter.

Les mer om tilpasning og bruk

Hvordan tilpasse og bruke Prosjektveiviseren i din virksomhet og ditt prosjekt?

Les mer om kurs og verktøystøtte

Hva finnes av kurs og verktøystøtte tilrettelagt for Prosjektveiviseren?