Hopp til hovedinnhold

Innovasjon og smidig metodikk

Hold handlingsrommet åpent, slik at løsningsutviklingen i gjennomføringsfasene kan dra full nytte av innovasjon og smidig metodikk.

Prosjektveiviserens prinsipper for prosjekteierstyring – i form av faser og beslutningspunkter – er egnet til å gi virksomhetsledelsen den overordnede styringen og forutsigbarheten de ønsker. Likevel gir denne fasemodellen stor frihet til å dra nytte av smidige og innovative metoder i prosjektets tilnærming, utforming og gjennomføring. Dersom virksomheten lager sin egen tilpassede variant av Prosjektveiviseren, anbefaler Digitaliseringsdirektoratet sterkt at dette handlingsrommet ivaretas og synliggjøres også i denne tilpassede prosjektmodellen – etter samme brukerorienterte prinsipper som i Prosjektveiviseren:

  • Konseptfasen dreier seg om å forsikre seg om at det foreslåtte prosjektet rettes mot det virkelige behovet eller problemet, og hva slags prosjekt som vil være best egnet til å ta fatt i dette. Det vil si å finne det beste av de alternative konseptene; dette er IKKE det samme som å velge en spesifikk løsning – det er prosjektets oppgave.
  • Planleggingsfasen dreier seg om å etablere prosjektets styringsstruktur med roller og ansvar, samt hvilke virkninger som forventes når prosjektets produkter/leveranser tas i bruk. I tillegg lages en overordnet plan for hvilke gjennomføringsfaser prosjektet skal bestå av og hvilke hovedprodukter som skal leveres i hver fase, men dette trenger ikke omfatte valg av teknisk løsning. Ved å holde dette handlingsrommet åpent kan prosjektets videre gjennomføring fortsatt dra nytte av smidige og innovative arbeidsformer.
  • I gjennomføringsfasene kan prosjektet da finne de spesifikke/tekniske løsningene som treffer behovene best, uten at unødig detaljerte spesifikasjoner av løsningen allerede i planleggingsfasen setter uheldige begrensinger for innovasjon og smidig gjennomføring av prosjektet.