Hopp til hovedinnhold

Prosjektets styringsparametere

Fra tradisjonell prosjektstyringsteori husker du kanskje "prosjekt-trekanten" hvor tid, kostnad og produkt (omgang/kvalitet) ble visualisert som hjørnene eller sidene i en trekant. Hvis en av disse endres underveis, enten som en bevisst styring eller ved et oppstått avvik, må minst en av de andre parameterne justeres for at prosjektet fortsatt skal være gjennomførbart innenfor denne styringsrammen.

Den tradisjonelle prosjekttrekanten utvidet til en sekskant med de seks styringsparameterne tid, kostnad, usikkerhet, kvalitet, omfang og gevinster.

Prosjektveiviseren anbefaler å erstatte den gamle trekanten med en sekskant der "produkthjørnet" deles i omfang og kvalitet, og også usikkerhet og gevinster synliggjøres som egne styringsparametere for prosjektet. Dette innebærer at det i prosjektplanleggingen skal angis toleranser for alle disse seks parameterne, og de skal følges opp med nødvendig styring under prosjektets gjennomføring.

Disse styringsparameterne er i samsvar med Axelos' PRINCE2.

Relaterte steg i prosjektet