Hopp til hovedinnhold

Gjennomføringens delfaser

Del opp arbeidet

Gjennomføringen av prosjektet (fra BP3 til BP4) kan og bør deles opp i delfaser. Det gir bedre styring med prosjektgjennomføringen og legger til rette for fortløpende leveranser. Dermed får prosjektet tidlige tilbakemeldinger på sine leveranser mens det fortsatt er mulig å gjøre nødvendige justeringer.

Prosjektet må selv vurdere og velge hvor mange delfaser som er hensiktsmessig i sitt prosjekt og hva disse skal inneholde. Dette er avhengig av blant annet prosjektets type, prosjektets mål, prosjektprodukter og omgivelser. Prinsippet med delfaser er skissert i modellfiguren som tre grønne ◊-ikoner i overkant av gjennomføringshjulet.

Sjekkpunkter underveis

Det kan være en god idé å styre faseovergangene fra en delfase til den neste ved hjelp av sjekkpunkter, etter samme prinsipp som faseovergangene mellom hovedfasene (BP2, BP3, BP4, BP5). Disse delfase-beslutningspunktene i løpet av gjennomføringen vil være viktige steg på veien mot BP4 og kan for eksempel betegnes BP3.1, BP3.2, BP3.3, osv. De vil fungere som en sjekk på at leveransene knyttet til den foregående delfasen er overlevert som planlagt og at prosjektet er klar for å gå over til neste delfase, på tilsvarende måte som BP4 fungerer for hele gjennomføringen og alle delfasene totalt sett.

Ved disse delfase-beslutningspunktene vil man kunne bruke BP4-sjekklisten, men sett i lys av at det her dreier seg om overgang fra en delfase til den neste.

Samordning mellom leveranseprosjekter

Ofte vil et prosjekt omfatte ulike leveranseløp, gjerne organisert som leveranseprosjekter (også kalt delprosjekter). En viktig del av planleggingsfasen blir da å sørge for at de enkelte leveranseprosjektenes planer settes sammen til en overordnet felles gjennomføringsplan for prosjektet.

Relaterte steg i prosjektet