Hopp til hovedinnhold

Anskaffelser

I mange digitaliseringsprosjekter utgjør anskaffelse av løsninger fra eksterne leverandører en vesentlig del av prosjektet både økonomisk og tidsmessig.

Allerede i konseptfasen må dere vurdere om noen av konseptene forutsetter at det gjøres anskaffelser.

Dersom dere skal gjennomføre anskaffelser vil det å utarbeide kravspesifikasjon og øvrige deler av konkurransegrunnlaget utgjøre en stor del av planleggingsfasen.

I gjennomføringsfasen lyser dere ut konkurransen, velger leverandør og inngår kontrakt. Deretter utvikler leverandøren løsningene og dere tester og aksepterer dem.

I avslutningsfasen overføres ansvaret for løsningene som er utviklet i prosjektet til linjeorganisasjonen og prosjektet avsluttes.

I realiseringsfasen skal linjeorganisasjonen ta ut gevinstene av løsningenene som er utviklet i prosjektet.