Hopp til hovedinnhold

Usikkerhet

Et prosjekt vil nødvendigvis alltid inneholde en grad av usikkerhet, men usikkerheten må begrenses til et akseptabelt nivå og hånderes som en del av prosjektstyringen. Det er dette vi kaller usikkerhetsstyring.

Usikkerhetsstyring omhandler systematisk anvendelse av prinsipper, metoder, prosesser og teknikker for å identifisere og estimere usikkerhet, for deretter å planlegge, iverksette og følge opp tiltak. Usikkerhetsstyring er basert på flere prinsipper:

Illustrasjon av en anbefalt syklus for å klarlegge og håndtere usikkerhet i prosjektet, med elementene identifisere, vurdere, planlegge og iverksette, støttet av god kommunikasjon hele veien.
  • Forstå prosjektsammenhengen.
  • Involvere interessenter.
  • Etablere klare prosjektmål.
  • Utvikle prosjektets tilnærming til usikkerhetsstyring.
  • Rapportere usikkerheten jevnlig.
  • Definere klare roller og ansvar.
  • Etablere en støttestruktur og en støttende kultur for usikkerhetsstyring.
  • Se etter tidlige varslingsindikatorer.
  • Etablere en syklus med gjennomganger og lete etter kontinuerlige forbedringer.