Hopp til hovedinnhold

Anskaffelser i realiseringsfasen

Digitaliseringsløsninger har ofte en levetid på 15–20 år. I denne fasen skal gevinstene av løsningen realiseres.

Ekstra ressurser i oppstartsfasen

Den første perioden etter at digitaliseringsløsningen er tatt i bruk er ofte krevende. Brukerne skal venne seg til ny funksjonalitet og nye måter å løse oppgavene sine på. Selv om de får god opplæring er det ikke sikkert alt "sitter" med én gang. Dessuten har nye løsninger ofte en del "barnesykdommer". Derfor er det viktig å sørge for nok ressurser til å hjelpe og støtte brukerne i den første utfordrende perioden.

Forutsetninger for å kunne realisere gevinster

Det er vanligvis forventninger om at innføring av digitaliseringsløsninger skal gi gevinster. Ofte gir dette seg uttrykk i budsjettkutt etter at løsningen er satt i drift. Det er viktig at gevinsteierne har fått mulighet til å påvirke utformingen av løsningen prosjektfasen, og at løsningen faktisk blir slik de er forespeilet. Dette kan gjerne formaliseres i en gevinstavtale.

Tilrettelegging for videreutvikling

DIgitaliseringsløsninger har gjerne en levetid på 15–20 år. I denne tiden vil det bli behov for å gjøre endringer i løsningen. Det bør det være tatt høyde for i anskaffelsen.