Hopp til hovedinnhold

Anskaffelser i konseptfasen

I konseptfasen skal du komme frem til hva anskaffelsen skal omfatte og hvordan anskaffelsen skal gjennomføres.

Finn ut om noen av de aktuelle konseptene kan omfatte anskaffelser

Du må finne ut om anskaffelser kan være en måte å oppfylle behovene på, hvilke roller anskaffelsene fyller og hvilke av prosjektmålene som kan oppfylles helt eller delvis gjennom anskaffelser.

Finn ut hvilke løsninger som finnes i markedet

Du må sette deg inn i hvilke muligheter som finnes i markedet. Følg f.eks. med i datapressen og fagtidsskrifter. Meld deg på nyhetsbrev. Gå på konferanser og frokostmøter. Ta kontakt med andre virksomheter som har anskaffet liknende digitaliseringsløsning og spør om deres erfaringer.

Involvér fremtidige brukere

Digitaliseringsløsninger har ofte mange typer brukere, både eksternt og internt. Kartlegging av interessenter kan gi deg en god oversikt over hvem det kan være aktuelt å involvere.

Det er spesielt én brukergruppe det er viktig å få med seg allerede i konseptfasen. Det er gevinsteierne som blir systemeiere for de digitaliseringsløsningene som skal anskaffes og får ansvaret for å følge opp leverandøren når prosjektet er avsluttet og digitaliseringsløsningen overføres til linjen. .

Interessentanalysen kan fortelle deg hvem som kan være potensielle gevinsteiere. Gevinsteierne har ofte gode kunnskaper om det fagområdet som skal digitaliseres. Denne kunnskapen er viktig å trekke på når det skal avgjøres om det er løsninger i markedet kan fylle behovet.