Hopp til hovedinnhold

E-læring Prosjektveiviseren

Difi lanserte i mai 2015 Finn Veien – et e-læringskurs som hjelper deg og din virksomhet i gang med prosjektveiviseren. Kurset består av seks moduler på ca. 10 minutter. Hver modul avsluttes med en oppgave som kan løses alene eller sammen med andre.

Vi anbefaler virksomhetene at gjennomføre kurset på en systematisk måte. Det er utviklet en del støttemateriell, som skal gjøre det enkelt å ta i bruk. Blant annet er det lagd en prosessveileder som kan brukes ved planlegging av gjennomføringen. Med utgangspunkt i det samme "prosjektet" som e-læringsprogrammet Finn Veien er bygget på, er det også utabeidet et eksempel på hvordan styringsdokumentasjonen i et prosjekt i praksis vil kunne se ut, basert på Prosjektveiviserens dokumentmaler. Dette er godt egnet til bruk i forbindelse med denne e-læringens oppgaver ved slutten av hver læringsmodul.

Kort introduksjonsvideo til e-læringskurset Finn Veien, basert på Prosjektveiviseren.