Hopp til hovedinnhold

Kurs og verktøystøtte

Digdir leverer ikke egne kurs i Prosjektveiviseren, men markedet tilbyr en rekke kurs i prosjektstyring som er knyttet opp mot Prosjektveiviseren.

Blant kursene finner du alt fra "introduksjon til Prosjektveiviseren" til dybdekurs om ulike tema innen prosjektstyring sett i sammenheng med Prosjektveiviseren.

En del leverandører tilbyr kurs i prosjektstyring, basert på Prosjektveiviseren.

Noen leverandører tilbyr også verktøystøtte som er tilrettelagt for Prosjektveiviseren.

Det finnes også et gratis e-læringskurs for Prosjektveiviseren.

Vær oppmerksom på at Prosjektveiviseren ikke er ment å være en komplett lærebok i prosjektledelse. Den forutsetter at du har en viss grunnleggende basiskunnskap om prosjektstyringfaget fra før. På Digitaliseringsdirektoratets sider om kompetanseutvikling får du gode tips og råd om opplæring innen dette faget.