Hopp til hovedinnhold

Verktøystøtte

Det finnes ulike verktøyløsninger for praktisk prosjektstyring hvor blant annet Prosjektveiviserens faser, aktiviteter og dokumentmaler er bygget inn i løsningen. Et slikt verktøy vil være til stor nytte ved prosjektenes daglige bruk av Prosjektveiviseren. Dersom virksomheten ikke har et slikt verktøy som allerede er godt innarbeidet i organisasjonen anbefales å vurdere ulike tilgjengelige tilbud som finnes, for eksempel

LeverandørInformasjon om løsningenKontaktpersonE-post
DarcBluehttps://ppm.darcblue.no/blueprint-prosjektveiviseren/Erlend Ødegårdeo@darcblue.no
Intersoft100% basert på Microsoft Teams, Office365 og Power PlatformKnut Andreas Strøm-Gundersenknutsg@intersoft.no
PuzzlepartProsjektportalen 365 (puzzlepart.com)Tormod Guldvogtormod.guldvog@puzzlepart.com
MetierBasert på SharePoint Online/O365Knut Steinar Engeneknut.engene@metier.no
Planview Basert på SaaS – Prosjekt- og samhandlingsløsningAimee Stoakes Ekvernaekvern@planview.com
ProjectFlow A/SProsjekt- og porteføljestyrings-verktøy med tett kobling til Microsoft Office 365, Jira og DevOps.Karsten Ley Poulsenklp@projectflow.dk

Eventuelle andre leverandører som har tilsvarende verktøyløsninger som burde være med på denne siden bes ta kontakt med Digitaliseringsdirektoratet; prosjektveiviseren@digdir.no