Hopp til hovedinnhold

Verktøystøtte

Det finnes ulike verktøyløsninger for praktisk prosjektstyring hvor blant annet Prosjektveiviserens faser, aktiviteter og dokumentmaler er bygget inn i løsningen. Et slikt verktøy vil være til stor nytte ved prosjektenes daglige bruk av Prosjektveiviseren. Dersom virksomheten ikke har et slikt verktøy som allerede er godt innarbeidet i organisasjonen anbefales å vurdere ulike tilgjengelige tilbud som finnes, for eksempel

Leverandør

Informasjon om løsningen

Kontaktperson

E-post

DarcBlue

https://ppm.darcblue.no/blueprint-prosjektveiviseren/

Erlend Ødegård

eo@darcblue.no

Intersoft

100% basert på Microsoft Teams, Office365 og Power Platform

Knut Andreas Strøm-Gundersen

knutsg@intersoft.no

Puzzlepart

https://puzzlepart.com/losninger/prosjektportalen/

Tormod Guldvog

tormod.guldvog@puzzlepart.com

Metier

Basert på SharePoint Online/O365

Knut Steinar Engene

knut.engene@metier.no

Planview

Basert på SaaS – Prosjekt- og samhandlingsløsning

Aimee Stoakes Ekvern

aekvern@planview.com

Eventuelle andre leverandører som har tilsvarende verktøyløsninger som burde være med på denne siden bes ta kontakt med Digitaliseringsdirektoratet; prosjektveiviseren@digdir.no.