Hopp til hovedinnhold

Kurs basert på Prosjektveiviseren

Digitaliseringsdirektoratet arrangerer ikke egne kurs i Prosjektveiviseren, men oppfordrer istedet kursleverandører til å synliggjøre hva de kan tilby av kurs i prosjektstyring, basert på Prosjektveiviseren. De som har meldt inn at de kan tilby kurs bygget opp rundt Prosjektveiviseren er:

Eventuelle andre leverandører som har tilsvarende kurstilbud som burde være med på denne siden bes ta kontakt med Digitaliseringsdirektoratet; prosjektveiviseren@digdir.no.

Kurs i programstyring og porteføljestyring, basert på Axelos' MSP- og MoP-standarder

Som et resultat av virksomhetenes samarbeid gjennom Nettverket for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring er det identifisert et behov for kompetanseutvikling innen Program- og Porteføljestyring, både med tanke på virksomhetsledelsens forståelse for sammenheng og nytteverdi knyttet til virksomhetsledelse, samt metodikk-kompetanse blant personell som skal ivareta de praktiske arbeidsprosessene knyttet til program- og porteføljestyring.

Digitaliseringsdirektoratet har oppfordret kursleverandører til å synliggjøre hva de kan tilby av kurs i program- og porteføljestyring, basert på MSP (Managing Successful Programmes) og MoP (Management of Portfolios). De som har meldt inn at de kan tilby slike kurs finner du under kompetanseutvikling på Digitaliseringsdirektoratets nettsider om Virksomhetens prosjektorganisasjon.