Hopp til hovedinnhold

Evaluering av konseptvalget

Hensikten med denne aktiviteten er å samle og lære av erfaring om det konseptvalgt som var grunnlaget for prosjektet.

Valg av riktig konsept er avgjørende for om prosjekter lykkes. Dette gjelder både investeringskostnadene, inntjeningen i driftsfasen og samfunnsnytten. Det grunnleggende valget av konsept foretas på et tidlig tidspunkt i prosessen der usikkerheten er meget stor.

Det er av stor betydning at beslutningsunderlaget ved valg av konsept er av best mulig kvalitet slik at ”riktige” konsepter velges. For å redusere usikkerheten rundt alternative konsepter er det viktig at erfaringer fra tidligere konseptvalg samles opp og gjøres tilgjengelige for andre. På denne måten blir informasjonsgrunnlaget stadig bedre etterhvert som prosjekter avsluttes og konseptevalueringer gjennomføres.

En evaluering av konseptvalget er altså en systematisk gjennomgang av det valgte konseptet for å vurdere faktisk relevans, måloppnåelse og effektivitet opp mot forventningene i konseptfasen, herunder de antatte gevinstene som ble lagt til grunn for konseptvalget. Denne evalueringen av konseptvalget gjennomføres derfor etter at prosjektet er avsluttet og gevinstene er realisert.

Relaterte steg i prosjektet