Hopp til hovedinnhold

Overvåke og styre gevinstrealisering

Her følger linjeorganisasjonen opp den videre realiseringen av prosjektets gevinster i henhold til gevinstrealiseringsplan, og evaluerer prosjektets resultatmål.

Gevinster kommer ikke av seg selv. Uansett kvalitet på prosjektets leveranser kreves det en aktiv innsats for å kunne ta ut gevinstene. Det er derfor essensielt at gevinstrealiseringsaktiviteter blir prioritert. Dette er en særdeles viktig forutsetning for at prosjektet skal kunne karakteriseres som vellykket.

Gevinstrealiseringsaktiviteter er aktiviteter som bidrar til at organisasjonen får realisert og nyttiggjort prosjektets gevinster. Ofte kan ikke prosjektets gevinster høstes før etter at prosjektet er avsluttet. Derfor er det viktig at det er planlagt konkrete tiltak for gjennomføring av gevinstrealiseringsaktiviteter som skal finne sted utenfor prosjektets struktur. Det må også gjennomføres løpende målinger av hvorvidt ønskede gevinster har blitt realisert.

Oppgaver:

  1. Gjennomføre gevinstrealiseringsaktiviteter (opplæring, informasjon, veiledning etc.)
  2. Måle oppnådd effekt etter avtalte nøkkelindikatorer

Relaterte steg i prosjektet