Hopp til hovedinnhold

Etablere tiltaksplan for videre gevinstrealisering

Her skal dere vurdere og iverksette tiltak som kan forbedre eventuell manglende gevinstoppnåelse.

De konkrete gevinstrealiseringstiltakene, ansvarsfordeling og tidspunkt skal være definert i gevinsterealiseringsplanen. Det kan likevel være nødvendig at gevinstansvarlig iverksetter ytterligere tiltak, dersom målinger av gevinster viser at de forventende gevinstene ikke har blitt realisert i henhold til plan. Nøkkelindikatorer for måling skal være definert i gevinstevalueringsplanen.

Oppgaver:

  1. Igangsette nødvendig tiltak for gevinstområder som ikke oppnår sine målsettinger

Relaterte steg i prosjektet