Hopp til hovedinnhold

Interessentenes holdning til prosjektet

Interessenter kan av forskjellige årsaker ha en positiv eller negativ holdning til et prosjekt. Dersom de negative interessentene ikke ivaretas og håndteres på en god måte kan deres innflytelse være ganske ødeleggende for prosjektet. Samtidig må støtten fra de positive interessentene brukes til prosjektets beste.

Tabellen nedenfor gir noen nyttige tips om hvordan etablere tiltak som er egnet til å ivareta interessenter med varierende grad av støtte/motstand mot prosjektet. Oversikten nedenfor er gjengitt fra kapittel 3.1 under DFØs veileder for gevinstrealisering.

Lav innflytelse

Høy innflytelse

Støtter prosjektet

Holdes informert, slik at de fremdeles støtter prosjektet.

Holdes meget godt informert. Det gjelder særlig hvis det oppstår problemer underveis, for å sikre at prosjektet beholder interessentenes støtte.

Likegyldig til prosjektet

Dersom det kun krever begrenset innsats, iverksett aktiviteter som gjør at disse støtter prosjektet. Gi dem mer oppmerksomhet dersom deres støtte vil føre til at også andre støtter prosjektet.

Opprett dialog for at disse skal øke sin støtte til prosjektet, og for å redusere innflytelsen til de som er motstandere.

Motstander av prosjektet

Det koster vanligvis mer enn det smaker å endre innstillingen til motstanderne av prosjektet. Det kan likevel være nyttig å arbeide for at disse får økt forståelse for prosjektet, blant annet for å motvirke den negative innflytelsen disse kan ha på andre grupper. Dersom dette er interessenter som kommer dårligere ut som følge av prosjektet, bør det også vurderes om de skal kompenseres på noe vis.

Det krever ofte betydelig innsats å skape en positiv innstilling hos motstandere og behandle deres krav. Det kan likevel være nyttig å arbeide for at disse får økt forståelse for prosjektet, blant annet for å motvirke den negative innflytelsen motstanderne kan ha på andre grupper. Dersom dette er interessenter som kommer dårligere ut som følge av prosjektet, bør det også vurderes om de skal kompenseres på noe vis.