Hopp til hovedinnhold

Interessentenes organisatoriske tilhørighet

En annen mulig teknikk for å identifisere prosjektets interessenter er å systematisk gå igjennom en liste av organisasjonsenheter hvor det kan tenkes at det finnes interessenter til prosjektet, og gjennom en idedugnad rettet mot en og en gruppe komme opp med en liste av mulige interessenter til prosjektet. Nedenfor finnes eksempler på mulig organisatorisk tilhørighet:

Innbyggere

 • Interesseorganisasjoner
 • Fagforeninger
 • Forbrukerorganisasjoner, ombud, etc

Offentlig forvaltning

 • Statlig virksomhet
  • Departementene
  • Offentlige virksomheter med tilsvarende løsninger
  • Virksomheter med særlige behov, pålegg, e.l.
  • Tilsyn og organer med særlige oppgaver
  • Store virksomheter/sektorer
  • Øvrige statlige virksomheter
 • Kommunal virksomhet
  • Store kommuner
  • Middels store kommuner
  • Små kommuner
  • KS / KommIT
  • Fylkeskommuner

Privat sektor

 • Leverandører
 • Interesseorganisasjoner for IKT-leverandører
 • IKT-leverandører til offentlig sektor

Media

 • IT-presse og annen relevant fagpresse
 • Riksdekkende media
 • Lokalaviser

Egen virksomhet

 • Virksomhetsledelsen
 • Øvrig linjeledelse
 • HR-seksjonen
 • Ansatte

Beslektede prosjekter

 • Egen prosjektorganisasjon
  • Prosjekteier
  • Gevinstansvarlig(e)
  • Prosjektdeltakere
 • Prosjekter i andre virksomheter