Hopp til hovudinnhald

Programvareutvikling

Prosjektvegvisaren kan betraktast som styringsmodellen for hovudprosjektet. I leveranseprosjektet for programvareutvikling er gjennomføringa knytt opp mot eit formålstenleg val av utviklingsmetode.