Hopp til hovedinnhold

Anskaffelser i Prosjektveiviseren

Prosjektveiviseren kan betraktes som hovedprosjektets styringsmodell. I leveranseprosjektet for IT-anskaffelse er gjennomføringen knyttet opp mot et hensiktsmessig valg av anskaffelsesprosedyrer og kontraktsmal.

Viser relasjonen mellom fasene i Prosjektveiviseren og typiske hovedaktiviteter i et leveranseprosjekt for IT-anskaffelser.

Les mer om bruk av anskaffelser innenfor rammen av Prosjektveiviseren beskrevet under "Viktige tema i alle faser".