Hopp til hovudinnhald

Prosjektvegvisaren og Smidig (Scrum)

Bruk av smidig utviklingsmetodikk kan ha ulike gunstige effektar på leveranseproduksjonen for prosjektet, som til dømes:

  • Legg til rette for å komma i gang med produksjonen av nokre «trygge» delar før nødvendigvis alle delar av løysingar er detaljert spesifiserte
  • Legg til rette for tidlege leveransar, og dermed nyttige tilbakemeldingar
  • Tidlige leveransar kan mogleggjera tidleg oppstart av gevinstrealisering
  • Oppdelinga av gjennomføringsfasen i delfasar, med nokon sprintar i kvar delfase, sikrar involvering av prosjekteigar/produkteigar ved kvar faseovergang
  • Inneheld ein god mekanisme for å handtere detaljering og endring av krav undervegs

Figuren nedanfor viser bruken av Prosjektvegvisaren sin overordna styrings­dokumentasjon og korleis faseplanen kan knytast opp mot sprintar i utviklingsløpet.

Viser korleis Prosjektvegvisaren sine Styringsdokument, Prosjektforslag og Faseplanar for gjennomføringa sine delfasar er relevante også for prosjekt som bruker Smidig metodikk.