Hopp til hovedinnhold

Nettverket for prosjekt-, program- og porteføljestyring

Hensikten med dette nettverket er å stimulere til erfaringsutveksling og gjensidig støtte til modenhetsutvikling innen PPP-området.

Det finnes et nettverk for prosjekt-, program- og porteføljestyring hvor ca. 100 virksomheter deltar. Dette er virksomheter fra hele offentlig sektor; departementer, et bredt spekter av statlige virksomheter, kommuner, fylkeskommuner, universiteter og høyskoler etc.

Det arrangeres 3–4 samlinger i løpet av året, med mulighet for både fysisk deltakelse og via PPP-nettverkets Teams-område.

Vil du bli med? Ta kontakt via prosjektveiviseren@digdir.no eller ppp-nettverk@dfo.no.