Hopp til hovedinnhold

Relaterte virkemidler fra Digdir

Prosjektveiviseren bør ses i sammenheng med andre prosjektrelaterte virkemidler fra Digitaliseringsdirektoratet.

Prosjektveiviseren har en nær relasjon til flere av Digdirs øvrige virkemidler, og gir et viktig fundament og overordnet ramme for disse. Dette viser den viktige betydningen av et felles begrepsapparat og modellstruktur for prosjektstyring i offentlig sektor. Eksempler på slike virkemidler er: