Hopp til hovedinnhold

Avslutte og arkivere prosjektdokumentasjon

Her sikrer dere at all prosjektdokumentasjon er formelt avsluttet og arkivert.

I løpet av et prosjekt, utarbeides det ofte store mengder dokumentasjon. Det dreier seg blant annet om styringsdokumentasjonen, eller notater, power-point-presentasjoner, rapporter, analyser og andre dokumenter som er med å understøtte prosjektets fremdrift og måloppnåelse.

Prosjektleder må sikre god versjonshåndtering av prosjektdokumentasjonen underveis i prosjektet. Når prosjektet skal avsluttes, må prosjektleder sikre at dokumentasjonen avsluttes og arkiveres på hensiktsmessig måte. Det er svært viktig med tanke på erfaringsoverføring at det er enkelt å finne frem til prosjektdokumentasjon fra tidligere gjennomførte prosjekter.

Relaterte steg i prosjektet