Hopp til hovedinnhold

Gjennomgå faseplanen for avslutningsfasen

Her skal dere gjennomgå den faseplanen for avslutningsfasen som ble laget mot slutten av forrige fase, og eventuelt detaljere og forbedre denne.

Mot slutten av siste gjennomføringsfase ble det laget en faseplan for avslutningsfasen, som forteller ganske konkret hvordan fasen skal gjennomføres. Faseplanen må gjennomgås med alle involverte for å skape eierskap til planen. I forbindelse med denne gjennomgangen er det naturlig at planen konkretiseres med mer detaljer for å bli et best mulig arbeidsverktøy for en god gjennomføring av fasen.

Relaterte steg i prosjektet