Hopp til hovedinnhold

Oppdatere gevinstrealiseringsplan

I denne aktiviteten skal dere verifisere at forventede gevinster fortsatt er riktige og realistiske. Eventuelt oppdatere gevinstrealiseringsplanen.

Gevinstrealiseringsplanen skal gi linjeorganisasjonen et best mulig utgangspunkt for sin videre oppfølging av at prosjektets gevinster blir realisert. Før den overleveres til linjeorganisasjonen ved BP5 må den derfor oppdateres i henhold til status på gevinstarbeidet. Dette bør gjøres i samarbeid med linjeorganisasjonen som skal overta dette ansvaret.

Oppgaver:

  1. Vurdere om det er endringer i prosjektets status eller forutsetninger som får konsekvenser for gevinstrealiseringsplanen
  2. Oppdatere gevinstrealiseringsplan i henhold til disse vurderingene

Relaterte steg i prosjektet