Hopp til hovedinnhold

Støtte til innføring av prosjektets produkter i linjeorganisasjonen

Her bidrar prosjektet til at prosjektets produkter blir implementert i linjeorganisasjonen på en måte som bidrar til planlagt gevinstrealisering.

Når prosjektet har ferdigstilt de planlagte produktene, må linjeorganisasjonen få støtte fra prosjektet i forbindelse med hvordan disse skal tas i bruk. Dette kan for eksempel dreie seg om kompetanseoverføring og opplæringsaktiviteter som har blitt planlagt tidligere i prosjektet.

I tillegg til konkret opplæring i prosjektets produkter, må det ofte gjøres endringer i linjeorganisasjonen for at den skal kunne ta ut de planlagte gevinstene. Disse endringene eller tiltakene som er nødvendige i linjeorganisasjonen, er beskrevet i gevinstrealiseringsplanen, og det må være en tett dialog mellom prosjektet og linjeorganisasjonen om dette underveis i prosjektet.

Relaterte steg i prosjektet