Hopp til hovedinnhold

Komplettere restanseliste og overlevere til linjen

Denne aktiviteten sikrer at linjeorganisasjonen skal kunne vurdere hvordan de skal håndtere eventuelle restanser fra prosjektet.

I de tilfeller prosjektet ikke har klart å ferdigstille de planlagte produktene før prosjektet skal avsluttes, må linjeorganisasjonen informeres om dette. Når prosjektet formidler til linjeorganisasjonen hvilke produkter som ikke er ferdigstilt innenfor prosjektets rammer, kan linjen vurdere hvordan disse skal håndteres.

Linjeorganisasjonen kan akseptere at leveransen ikke er ferdigstilt, eventuelt ønske å ferdigstille den selv i linjen, eller be prosjektet ferdigstille restansene (eventuelt gi prosjektet noe mer tid og ressurser).

Oppgaver:

  1. Vurdere om prosjektets produkter er i henhold til plan og eventuelt komplettere restanseliste
  2. Overlevere restanseliste til linjen på hensiktsmessig måte

Relaterte steg i prosjektet