Hopp til hovedinnhold

Formell avslutning av kontrakter

Her sikrer dere at alle kontrakter er avsluttet på en formell og ryddig måte.

I mange IKT-prosjekter blir det foretatt anskaffelser, av produkter/løsninger eller for å sikre riktig kompetanse og ressurser. I avslutningsfasen er det viktig at dere går gjennom de inngåtte kontraktene, vurderer om leverandørene har levert det de var forpliktet til i henhold til kontrakt, og at kontraktene avsluttes formelt mellom partene.

Relaterte steg i prosjektet