Hopp til hovedinnhold

Opplæring og innføringsaktiviteter

Gjennom denne aktiviteten skal dere sikre at linjen skal kunne ta i bruk prosjektets produkter (IT-system eller andre produkter), og dermed kunne realisere de planlagte gevinstene.

Når prosjektets produkter (IT-system eller andre produkter) er ferdigstilt, må de som skal være fremtidige brukere av løsningen få hensiktsmessig opplæring, og produktene må innføres i linjeorganisasjonen på en god måte. Det vil variere fra produkt til produkt hva som er mest hensiktsmessig, men aktuelle opplærings- og innføringsaktiviteter kan være kurs, super-brukere som lærer opp videre, seminarer, e-læring osv.

Oppgaver:

  1. Vurdere om planlagte opplærings- og innføringsaktiviteter anses hensiktsmessige
  2. Utarbeide hensiktsmessig materiell og aktiviteter
  3. Gjennomføre aktiviteter for fremtidige brukere av produktet

Relaterte steg i prosjektet