Hopp til hovedinnhold

BP4 – Beslutte overgang til avslutningsfasen

Her beslutter prosjekteier om avslutningsaktivitetene kan starte, og om produkter (leveranser) og dokumenter som skal overføres til linjen kan godkjennes.

I beslutningspunkt 4 skal prosjektets samlede resultater (leveranser) godkjennes, og prosjekteier skal foreta en endelig vurdering av om resultatene er i tråd med prosjektplan og etablerte mål.

Hvis prosjektets samlede resultater ikke er i tråd med prosjektplan og etablerte mål, kan prosjektet bli pålagt å gjøre ytterligere arbeid.

Hvis de samlede resultatene godkjennes, vil dette innebære at ansvaret for løsningen overføres til linjeorganisasjonen og prosjektleder får aksept til å igangsette avslutningsfasen.

Når prosjektets samlede resultater er godkjent, besluttes det at man kan starte avslutningsfasen. Prosjekteier godkjenner prosjektets samlede resultater, ved å signere avslutningsanbefalingen.

Sjekkliste:

  1. Er prosjektets leveranser i overensstemmelse med definerte resultatmål?
  2. Er leveranser dokumentert og levert i henhold til plan?
  3. Er det noe utestående arbeid som prosjektet skal ha ansvar for å avslutte?
  4. Oppfatter gevinstansvarlig at de ønskede gevinstene fortsatt er realistiske, og er gevinstrealiseringsplanen gjennomgått og eventuelt oppdatert underveis i gjennomføringsfasen(e)?
  5. Er linjeorganisasjonen klar til å ta i bruk leveransene fra prosjektet og er nødvendig opplæring, brukerdokumentasjon, driftsrutiner osv utarbeidet og gjennomført?
  6. Er det klart hvem som skal følge opp og rapportere effekter (i henhold til gevinstrealiseringsplan), og til hvem?
  7. Er det klart hvem som har ansvar for forvaltning og drift, og er nødvendige avtaler inngått?
  8. Er planen for endringsledelse fulgt opp og gjennomført?
  9. Er risikoer på informasjonssikkerhetsområdet og personvernområdet tilfredsstillende håndtert?

Relaterte steg i prosjektet