Hopp til hovedinnhold

Etablere faseplan for neste fase

I faseplanen skal dere synliggjøre produktene, ressursene, aktivitetene og kontrollvirksomheten i neste fase.

Faseplaner dekker produktene, ressursene, aktivitetene og kontrollvirksomheten i en fase, og brukes som en referanse («baseline») når prosjektlederen måler og rapporterer fasens fremdrift.

Når gjennomføringen er delt opp i flere delfaser skal dere mot slutten av hver delfase utarbeide en faseplan for neste delfase. Mot slutten av den siste delfasen skal dere utarbeide en faseplan for avslutningsfasen.

Oppgaver:

  1. Angi produkter som skal realiseres i neste fase
  2. Definere aktiviteter som skal gjennomføres i neste fase
  3. Estimere ressurser som kreves for å gjennomføre fasen

Relaterte steg i prosjektet