Hopp til hovedinnhold

Overlevere ferdige produkter til linjen

Her skal dere sikre god overlevering av prosjektets produkter.

I løpet av gjennomføringsfasene vil prosjektet levere sine tekniske produkter til et drifts- og vedlikeholdsmiljø. Det kan være flere overleveringer i et prosjekt avhengig av hvilke produkter prosjekt skal produsere i hver av gjennomføringsfasene. Produktansvaret overføres til linjen senest i avslutningsfasen.

En vellykket overlevering av produkter krever gode forberedelser fra prosjektets side og et godt samarbeid med linjeorganisasjonen. I forbindelse med overlevering må prosjektet sikre at nødvendige oppfølgingsaktiviteter kommuniseres til linjen og at gevinstrealiseringsplanen inneholder aktiviteter for kontroll av gevinstoppnåelse etter at produktansvaret har blitt overført. Det er viktig å følge opp informasjonssikkerhet og personvern ved overlevering av produkter til linjen.

Oppgaver:

  1. Bekrefte at nødvendig drifts- og vedlikeholdsmiljø er på plass
  2. Vurdere behov for brukerstøtte for hvert produkt som overleveres.
  3. Bekrefte akseptanse fra drifts og vedlikeholdsorganisasjonene

Relaterte steg i prosjektet