Hopp til hovedinnhold

Evaluere arbeidet i fasen og oppdatere erfaringslogg

Denne aktiviteten skal sikre deres egen og andres læring av erfaringer fra prosjektet.

Et viktig prinsipp i PRINCE2® er å lære av erfaring. Prinsippet ivaretas på mange måter, blant annet ved at dere ved avslutning av hver fase foretar en evaluering av prosess og leveranser. Evalueringen dokumenteres i erfaringsloggen som ble etablert i planleggingsfasen. Erfaringene som samles opp underveis i prosjektet kan brukes senere i prosjektet og i framtidige prosjekter. Erfaringsloggen kan være et dokument, et regneark, en database, eller eventuelt andre informasjonsbærere som virksomheten har etablert for erfaringsoverføring.

Oppgaver:

  1. Evaluere arbeidsprosessen i fasen
  2. Evaluere om prosjektet har nådd etablerte mål (produktleveranser) for fasen
  3. Oppdatere erfaringsloggen i henhold til evalueringen som er foretatt

Relaterte steg i prosjektet