Hopp til hovedinnhold

Gjennomgå faseplanen

Her skal dere gjennomgå den faseplanen for som ble laget mot slutten av forrige fase, og eventuelt detaljere og forbedre denne.

Mot slutten av forrige fase ble det laget en faseplan for denne fasen, som forteller ganske konkret hvordan fasen skal gjennomføres. Faseplanen må gjennomgås med hele prosjektgruppa for å skape eierskap til planen. I forbindelse med denne gjennomgangen er det naturlig at planen konkretiseres med mer detaljer for å bli et best mulig arbeidsverktøy for en god gjennomføring av fasen.

Relaterte steg i prosjektet