Hopp til hovedinnhold

Fremskaffe fasens produkter

Denne aktiviteten dreier seg om å fremskaffe prosjektets produkter i henhold til etablerte mål og planverk, og kan derfor være en ressurskrevende aktivitet for en stor prosjektgruppe.

Hvilke produkter som skal utgjøre det totale prosjektproduktet er bestemt i planleggingsfasen, og hvilke funksjonelle behov de skal oppfylle er beskrevet i planleggingsaktiviteten "Beskrive prosjektets produkter". I gjennomføringsfasene skal disse løsningene utformes og fremskaffes. Informasjonssikkerhet og personvern må bygges inn i løsningene underveis.

Hva skal prosjektet levere?

Typiske hovedprodukter i et digitaliseringsprosjekt vil være

 • Digitaliserte tjenester eller systemer fremskaffet gjennom
  • Programvareutvikling og testing innen prosjektet
  • Anskaffelse av standard løsning med oppsett/tilpasning innen prosjektet
  • Anskaffelse av løsning fra en leverandør
 • Organisasjonsutvikling
  • Endrede arbeidsprosesser
  • Omorganisering
  • Kompetanseutvikling
 • Regelverksutvikling
  • Endring i relaterte lover, forskrifter og tilhørende regelverk
  • Automatisert rettsanvendelse

Utform brukervennlige produkter

Det er alltid et godt prinsipp å sette brukeren i sentrum. Klart språk i menyer, på knapper og i hjelpetekster gjør at digitale tjenester blir enklere å bruke for alle. I Digdirs veileder finner dere tre aktiviteter for å forme gode digitale tjenester med klart språk. Her kan du også lese mer om klart språk i digitale tjenester, og om uutilsynets krav til universell utforming.

Dokumenter produktene

Husk å skrive all produktdokumentasjon i et klart språk som gjør at innholdet blir lettfattelig og godt kommunisert. I motsatt fall vil kvaliteten og nytteverdien av dokumentasjon bli dårligere, og dermed ikke bidra til å sikre kvalitet i prosjektets produkter.

Relaterte steg i prosjektet