Hopp til hovedinnhold

Identifisere interessenter

Steg 1

Ta utgangspunkt i prosjektets hensikt, mål og leveranser, og still spørsmålene:

 • Hvem kan tenkes å kunne påvirke dette prosjektet?
 • Hvem kan tenkes å bli påvirket, eller oppleve at de blir påvirket, av prosjektet eller de resultatene prosjektet skaper?

Bruk gjerne gruppearbeid med en innovativ og idégenererende arbeidsform for å identifisere flest mulig interessenter. I dette arbeidet kan man bruke ulike kilder for støtte og inspirasjon, for eksempel:

Steg 2

Bestem hvilken hovedkategori interessenten tilhører.

 • Virksomhetsledelse
 • Bruker
 • Leverandør
 • Premissgiver
 • Andre interessenter

Steg 3

Klarlegg også mer konkret hvilken tilknytning eller relasjon hver interessent har til prosjektet. Hva er det som gjør at denne er blant prosjektets interessenter? Dersom man ser behov for å klassifisere interessentene i underkategorier under hver hovedkategori kan dette gjøres her.

 • Er det interessentens linjerolle/ansvar som gir tilknytningen til prosjektet?
 • Er tilknytningen relatert til et spesielt fagområde? (Funksjonalitet, Utbredelse/innføring, Gevinstrealisering, Finansiering, Personvern, HMS, Lover og direktiver, Informasjonssikkerhet, etc)
 • Er det andre former for underkategorier som kan være hensiktsmessig å bruke?

Steg 4

Legg de identifiserte interessentene inn i et interessentregister med sentrale data som identifiserer dem:

 • Organisasjon/enhet/gruppe
 • Navn og linjerolle (hvis enkeltperson)
 • Hovedkategori
 • Tilknytning/relasjon til prosjektet