Hopp til hovedinnhold

Hvilket konsept anbefales, og hvorfor?

Her skal dere konkludere med et anbefalt konsept, og dokumentere begrunnelsen for valget.

For hvert konsept må dere vurdere de samlede nyttevirkningene opp mot samlede kostnadsvirkninger og ulemper. Dere må ta med alle virkningene i vurderingen, uavhengig av om virkningene er vurdert kvalitativt eller kvantitativt.

Gi en samlet vurdering og anbefaling

Som en hovedregel bør dere anbefale det konseptet som vil gi størst samlet nytte (gevinst) i forhold til samlet kostnad for samfunnet. Dersom dette har en akseptabel lønnsomhet og måloppnåelse vil konklusjonen være å anbefale å starte planleggingsfasen basert på dette konseptet. Dere må dokumentere begrunnelsen for anbefalingen og de forutsetningene som dere har lagt til grunn.

Hvis dere vurderer at ingen av konseptene som har blitt utredet vil kunne gi et prosjekt med en nytteverdi som er større enn kostnaden, bør anbefalingen være at virksomheten ikke iverksetter noe prosjekt.

Les mer om hvordan dere skal gi en anbefaling i kapittel 2.1.2 i DFØs veileder til utredningsinstruksen og kapittel 3.8 i DFØs veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

Til hjelp i konseptarbeidet

I vurderingen av konseptene blir det viktig å

Relaterte steg i prosjektet