Hopp til hovedinnhold

Beskrive behovet for endringer i arbeidsprosesser og organisering

Her skal dere sikre at prosjektets tekniske løsning blir sett i sammenheng med nødvendige endringer i arbeidsprosesser og organisering, slik at det skal være mulig å realisere de ønskede gevinstene.

Beskriv hvorfor og på hvilken måte endrede arbeidsprosesser og organisering vil bidra til de ønskede nyttevirkningene. I konseptfasen ble det gjort en vurdering av hvordan og i hvilken grad prosjektet vil innebære endringsbehov i organisasjonen, og resultatene herfra vil komme til nytte her.

Mange prosjekter, spesielt digitaliseringsprosjekter, vil medføre nye måter å arbeide på. Dersom man ikke samtidig med å innføre de tekniske løsningene gjør organisasjonsmessige endringer og nødvendige endringer i arbeidsprosessene vil det ikke være mulig å ta ut gevinstene ved innføring av den nye løsningen.

Oppgaver:

  1. Beskrive hva slags endringer i arbeidsprosesser og organisering som kan være nødvendige for at prosjektet skal gi de planlagte gevinstene
  2. Beskrive hvordan nødvendige endringer vil bli identifisert, utarbeidet og gjennomført
  3. Beskrive mulige organisatoriske utfordringer av slike endringer

Relaterte steg i prosjektet