Hopp til hovedinnhold

Etablere prosjektorganisasjonen

Her skal dere beskrive organisering, roller, ansvar og kompetanse som er hensiktsmessig for at prosjektet skal nå målene på en effektiv måte.

Organisering

Roller og ansvar

  • Definer prosjektets roller med tilhørende ansvar, forventninger, myndighet og handlingsrom.
  • Ta utgangspunkt i prosjektveiviserens definerte roller, og suppler med spesifikke roller som er hensiktsmessige for ditt prosjekt.
  • Kom gjerne med forslag til hvem som kan fylle rollene.

Kompetanse

  • Beskriv prosjektets behov for nøkkelkompetanse i de ulike fasene i prosjektet, og i hvilket omfang.
  • Sørg for at alle nødvendige fagområder er inkludert. For eksempel må behovet for informasjonssikkerhet og personvern ivaretas ved å beskrive behovet for kompetanse innen dette fagområdet.
  • Beskriv hvordan prosjektet vil gå frem for å sikre tilgang til denne kompetansen.

Prosjektadministrasjon

Etabler tilstrekkelige rutiner, verktøy og administrativ kapasitet til å ivareta prosjektets praktiske gjennomføring på en effektiv måte. Dette må ses i sammenheng med prosjektets innhold, kompleksitet og omgivelser. For eksempel kan det i enkelte prosjekter være nødvendig å sette spesielle krav til prosjektets arbeidsprosesser og den måten som prosjektets informasjon oppbevares og formidles. Vurder også behovet for å kreve sikkerhetsklarering av hele eller deler av prosjektgruppen.

Relaterte steg i prosjektet