Hopp til hovedinnhold

Gjennomgå faseplanen for planleggingsfasen

Hensikten med denne aktiviteten er å sikre at dere bygger videre på det planarbeidet som allerede er gjort i konseptfasen.

Ikke start helt på nytt

Mot slutten av konseptfasen ble det laget en faseplan for planleggingsfasen. Denne gir et godt utgangspunkt for hvordan planleggingsfasen skal gjennomføres. Faseplanen må knyttes opp mot de spesifikke ressursene prosjektet rår over, og gjennomgås med hele prosjektgruppa for å skape eierskap til planen. I forbindelse med denne gjennomgangen er det naturlig at planen konkretiseres med mer detaljer for å bli et best mulig arbeidsverktøy for en god gjennomføring av fasen.

Har dere fått all relevant informasjon fra konseptarbeidet?

Arranger gjerne et arbeidsmøte der sentrale deltakere fra konseptfasen deltar, slik at dere kan forsikre dere om at all informasjon og erfaring fra konseptfasen er tatt hensyn til i faseplanen. Det gir også muligheten til å fange opp erfaringer som kanskje ikke er tydelig dokumentert. Sjekk også at all detaljert dokumentasjon, som ikke fremgår direkte av den obligatoriske styringsdokumentasjonen, er tilgjengelig for prosjektgruppen. Vær spesielt oppmerksom på å bygge videre på resultatene fra de analysene som er beskrevet under interessenter i konseptfasen, gevinstrealisering i konseptfasen og usikkerhetsstyring i konseptfasen.

Sjekk spesielt at prosjektets behov for samhandling mellom stat og kommuner som ble identifisert i konseptfasen er ivaretatt i faseplanen.

Relaterte steg i prosjektet